De Varianthaus bekistingstenen bieden vele voordelen. Voor diegene die geļnteresseerd is in de hoe-vraag, kan op basis van onderstaande informatie zich laten overtuigen.

 

Op deze pagina treft u informatie aan over:

 

· Werking en effect van warmte-isolatie op het binnenklimaat

· Warmte-isolatie en vocht

· Geluidsisolatie

· Milieutechnische aspecten

· Bouwfysiologie

· Constructie eigenschappen.

· Eigenschappen van de bekistingstenen

· Brandbeveiliging

· Kostenbesparing door kortere verwerkingstijd

 

 

Werking en effect van warmte-isolatie op het binnenklimaat

 

Voor een gezond, behaaglijk en aangenaam binnenklimaat 's winters is de mate van warmte-isolatie en dus de U-waarde de beslissende eenheid. Als de oppervlaktetemperatuur van de buitenmuur aan de zijde van de binnenruimte meer dan 5°C afwijkt van de binnentemperatuur, ontstaat er een te grote luchtbeweging (en opdwarrelend stof), zodat men de indruk krijgt dat "het trekt". Bij dit binnenklimaat ontstaat er aan het einde van een werkdag geen gezellige, huiselijke sfeer.

Bij een woning die gebouwd is met VARIANT-HAUS® bekistingstenen wijkt zelfs als de buitentemperatuur -10 °C is, de binnenste muuroppervlaktetemperatuur bij een 35cm-buitenmuurstenen slechts 1 °C af van de binnenluchttemperatuur, bij een 45cm-buitenmuurstenen is dit nog maar 0,6 °C.

In de zomer kan er aan het oppervlak van buitenmuren een temperatuur tot 70 °C ontstaan. Zelfs deze extreme temperatuur leidt bij de VARIANT-HAUS® bekistingsteen slechts tot een geringe warmtedoorgang. De temperatuur van het binnenste muuroppervlak zou slechts 1 °C stijgen. VARIANT-HAUS®- gebouwnen blijven ook 's zomers aangenaam koel.

 

Warmteaccumulatie

Vroeger was het noodzakelijk dat een muur over veel warmteaccumulatiemassa beschikte. Als er kolen en hout bijgeschud werden, moest de steenmassa overtollige warmte opnemen. Was het stookmateriaal verbrand, moesten de stenen muren de opgenomen warmte weer afgeven en zo een draaglijke beperking van de temperatuurschommelingen bewerkstelligen.

Tegenwoordig zijn de eisen aan de exacte regelbaarheid van binnenluchttemperatuur volledig veranderd.

· De bewoner laat de binnenluchttemperatuur niet meer aan de welwillendheid van een kolenkachel en van een stenenmuur over, maar wil door een exacte regeling zelf bepalen wanneer en waar hij welke temperaturen heeft.

· Energiebesparing is tegenwoordig een must. Er wordt gestreefd naar een minimale verspilling van energie.

· Zonder binnenisolatie kan een bouwwijze met massieve muren aan de binnenzijde niet meer voldoen aan deze eisen.

· Bij een gewenste temperatuurverandering werkt de traagheid van de accumulatormassa's met tijdvertraging.

· Ook het opwarmingsproces 's morgens na de temperatuurdaling 's nachts wordt vertraagd. Als de verwarmingsinstallatie om die reden bijv. een uur vroeger aangezet moet worden, zou dit bij een verwarming van 16 uur al 5 % onnodige verwarmingsenergie betekenen.

· Kinderkamers, appartementen en slaapkamers in de zomer: De hitte die overdag door de ramen binnendringt, wordt door de steenmassa's aan de kant van de kamers opgeslagen en 's nachts ononderbroken zonder beļnvloedingsmogelijkheid afgegeven alsof het een niet-regelbare tegelkachel was (tegelkacheleffect).

 

Te weinig warmteaccumulatie aan de binnenkant kan echter ook nadelen met zich meebrengen. Na het luchten van de ruimten in de winter moet niet alleen de verwarmingsbron bijdragen aan het opnieuw verwarmen van de lucht, maar ook het warme muuroppervlak om het opwarmproces te verkorten.

 

Een ca. 15 mm dikke laag stuc levert in de winter een ideale bijdrage aan het opwarmen van de binnenlucht, en de eerder genoemde nadelen van teveel opgeslagen warmte worden vermeden door de daaronder gelegen Neopor®-binnenisolatie.

 

De geringe energiehoeveelheid die nog tot de betonkern doordringt, bewerkstelligt dat de betonkern, en dus ook de installatiebuizen, buiten de vorstzone liggen. Er wordt slechts zoveel warmte in zeer kleine hoeveelheden gedoseerd afgegeven dat als de verwarmingsinstallatie uitvalt of korte tijd stopgezet wordt, de ruimten niet volledig op een temperatuur onder nul afkoelen. Vanwege de "gedoseerde, spaarzame warmteaccumulatie" is ook de toepassing van VARIANT-HAUS®-stenen bij dragende binnenmuren gerechtvaardigd.

 

 

Warmte-isolatie en vocht

 

Het is ook belangrijk dat de warmte-isolatie niet vochtig wordt. Bij capillair absorberende bouwstoffen zoals gasbeton gaat al bij geringe vochtopname veel van het isolatievermogen verloren. Uit de onderstaande tabel blijkt, hoe het isolatievermogen van normaal metselwerk bij opname van vocht afneemt.

Een voorbeeld voor gasbeton

Vochtigheidsgraad in volume-% Afname van het isolatievermogen

0 %                                   0 %

2 %                                   9 %

4 %                                   20 %

6 %                                   30 %

8 %                                   39 %

10 %                                 48 %

15 %                                 60 %

Neopor®-stenen in de door VARIANT-HAUS® toegepaste kwaliteit zijn niet capillair absorberend en nemen zelfs als ze een week onder water liggen niet meer dan 2 volume-% vocht op. Om die reden kunnen er bij het VARIANT-HAUS®-systeem geen scheuren in vochtplekken op pleisterwerk en behang ontstaan.

 

 

Geluidsisolatie

 

Bij geluid wordt onderscheiden tussen luchtgeluid en contactgeluid:

-            Luchtgeluid is het zich in de lucht voortplantende geluid.

-            Contactgeluid is het geluid dat door contact van vaste stoffen wordt voortgeplant.

Het geluid van de ene naar de andere ruimte wordt door de lucht verbreid. In zoverre is voor de geluidsisolatie ook alleen maar de luchtgeluidsisolatie van de scheidingsmuur van belang. Bij het lopen op een trap ontstaat contactgeluid. Hier is behalve de luchtgeluidsisolatie ook de contactgeluidsisolatie gevraagd.

De sterkte van het geluid wordt gemeten in decibel (dB). Zes decibel meer of minder worden door het menselijke oor als verdubbeling of halvering van de geluidssterkte ervaren. Decibel is ook de maateenheid voor geluidsisolatie.

Als een gebouw op 40 m afstand van een hoofdweg met een gemiddelde verkeersdrukte staat, kan men van een geluidsniveau van 70 dB uitgaan. Wordt een bouwelement buiten nu met 40 dB geļsoleerd, komt er in de binnenruimte slechts een geluid van 30 dB aan. Dit komt overeen met de zachte geluiden in een bos. Een muur met de 35 cm VARIANT-HAUS®-steen heeft al een geluidsisolatiewaarde van 40 dB. De 45cm bekistingsteen minimaal 56 dB!

 

 

Milieutechnische aspecten

 

Elektroklimaat: Ieder soort bouwmateriaal schermt het natuurlijke veld op dezelfde manier af, onverschillig of het een VARIANT-HAUS®-muur, een bakstenen muur, een glazen muur of zelfs een muur van golfkarton is. Dit is gebleken uit atmosferisch milieuonderzoek dat het Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung in Duitsland in opdracht van het ministerie voor Bouwzaken aldaar heeft verricht.

Radioactiviteit: Elk gesteente is van vulkanische oorsprong en bevat geringe doses radioactiviteit.

 

Bouwmateriaal

Gemiddelde concentratie in Bq/kg

Radium 226

Thorium 232

Kalium 40

Baksteen, klinker

67

63

630

Kalkzandsteen, gasbeton

19

19

220

Puimsteen

81

85

890

Bouwzand, grind

15

15

260

Zand-grindbeton

22

26

220

beton met aluinlei uit Zweden

41

52

1.400

Polystyreen hardschuim

0

0

0

max. toegestane concentratie

370

260

4.810

Soms toe kan men in zgn. "bouwbiologische literatuur“ nalezen dat beton wegens blootstelling aan te hoge radioactieve stralen af te raden is. Bij nadere bestudering van de vakliteratuur blijkt dat deze uitspraak betrekking heeft op beton dat in Zweden geproduceerd is en dat aluinlei als toeslagstof heeft. Zand-grindbeton dat in Duitsland of Nederland vervaardigd wordt, heeft zelfs lagere waarden dan andere massieve bouwstoffen. Om de straling uit de aarde zelf te verminderen, moet de grondplaat met een luchtdichte folie afgedekt worden.

 

 

Afscheiding van toxische gassen

Het materiaal (NEOPOR) voldoet aan de hoge eisen die door het Duitse ministerie voor Gezondheid aan verpakkingen voor levensmiddelen gesteld worden. Er mag ook niet het geringste spoortje van smaak- en schadelijke stoffen overgedragen worden op gevoelige levensmiddelen zoals verse vis, boter en crčmetaarten.

 

Cfk

Tot 1996 werd een deel van polystyreen hardschuimplaten onder andere met cfk als drijfgas geschuimd. Dit heeft regelmatig tot de uitspraak gevoerd dat ook het zilvergrijze partikelschuim cfk zou bevatten. De productie van het partikelschuim voor de VARIANT-HAUS®-steen is altijd al cfk-vrij geweest!

 

 

Bouwfysiologie:

 

Wegens het drukverschil tussen binnen- en buitenlucht trekt er waterdamp door de muurconstructie. Door lage temperaturen in de muur kan de luchtvochtigheid hier 100 % bereiken (dauwpunt), de waterdamp slaat dan als condenswater neer. Voorbeeld: Lucht met 20 °C en een relatieve vochtigheid van 50 % condenseert bij 9,3 °C. Nu moet berekend worden of het condensatievocht dat 's winters ontstaat, ook 's zomers weer kan uitdrogen. Volgens de regels van de bouwtechniek moet de berekende verdampingshoeveelheid in de zomer dubbel zo hoog zijn als de condenshoeveelheid in de winter. Bij de VARIANT-HAUS®-steen is de verdampingshoeveelheid zes keer zo hoog als de condenshoeveelheid.

 

De fysische eigenschap van Neopor® leidt vaak tot vergissingen en is aanleiding voor de misvatting dat het weliswaar verregaand waterdicht, maar toch waterdampdoorlatend is. Voor het uitdrogen van betonvochtigheid is echter de waterdampdoorlaatbaarheid beslissend. Hier ligt de diffusieweerstand van Neopor® (µ 40/100) nog lager dan die van normaal beton (µ 70/150). De vochtigheid droogt dus door het Neopor®-materiaal op dezelfde wijze uit als door een massieve betonnen muur.

De oudste bij gebouwen ingebouwde isolatie van polystyreen (EPS) is ongeveer 60 jaar oud. Hier kon evenmin als bij laboratoriumproeven waar een levensduur van 100 jaar gesimuleerd werd, geen enkel teken van veroudering vastgesteld worden. Neopor® is bij vakkundige verwerking onbeperkt verouderingsbestendig.

Het is belangrijk dat het materiaal vakkundig verwerkt wordt. Het moet door pleisterwerk of andere bekledingen beschermd worden tegen UV-invloeden, oplosmiddelen en temperaturen boven de 100°C.

Na verloop van tijd kunnen scheuren ontstaan waarin water kan binnendringen en die barsten en beschadigingen van de wapening tot gevolg kunnen hebben. Bij het VARIANT-HAUS®-systeem is de dragende betonkern in dikke isolatielagen verpakt. Ze beschermen het beton tegen grote temperatuurverschillen en tegen schades die door het weer veroorzaakt zijn.

 

 

Constructie eigenschappen:

 

Het draagvermogen van de constructie wordt uitsluitend berekend op basis van de betonkern en conform de normen voor beton- en staalbetonbouw. Door variatie van betonkwaliteit en wapening kan aan praktisch alle eisen van hoogbouw voldaan worden, zelfs bij flatgebouwen met meer dan 5 verdiepingen. De ervaring leert dat muurwapening niet vereist is.

 

Opgelet: De constructeur maakt de complete statische berekeningen en de uitvoerder is verantwoordelijk voor de inachtneming van de complete statica van het gebouw. VARIANT-HAUS® aanvaardt geen enkele garantie voor statische berekeningen, de juistheid of inachtneming ervan op de bouwplaats.

 

 

Eigenschappen van de bekistingstenen:

 

Gebouwen in gebieden met aardverschuivingen

Ringankers en aanvullende wapeningen in het beton maken de VARIANT-HAUS®-steen tot een ideaal materiaal in aardbevingsgebieden of in gebieden met mijnschades. Bovendien gaan de witte buitenisolatie en het met weefsel verstevigde buitenpleister het ontstaan van fijne scheurtjes tegen.

 

 

Brandbeveiliging

 

Het dragende deel van de VARIANT-HAUS®-muren (betonkern) is van niet-brandbare bouwstof brandklasse A1. De muren van Neopor® worden vervaardigd in zwaar ontvlambare kwaliteit = brandklasse B1. Het materiaal kan slechts door middel van een vreemde ontstekingsbron wegsmelten. Wordt de vreemde ontstekingsbron verwijderd, is ook het brand- en smeltproces binnen enkele seconden beėindigd.

Deze materiaaleigenschap wordt in de fabriek continu door interne controles gecontroleerd en extern door de autoriteit die voor de toelating verantwoordelijk is. Verscheidene tests hebben uitgewezen dat gevelisolaties van zwaar ontvlambaar Neopor® geen hoger brandgevaar met zich meebrengen.

 

 

Kostenbesparing door kortere verwerkingstijd:

 

Dat bouwstoffen met een in eerste instantie lage materiaalprijs dan uiteindelijk toch een relatief hoge eindprijs hebben, ligt voornamelijk aan de verschillende verwerkingstijden:

· metselstenen klein formaat ca. 5 - 6 uur / m²

· metselstenen groot formaat ca. 4 - 5 uur / m²

· VARIANT-HAUS®-steen bij eerste verwerking ca. 2 uur / m²

· VARIANT-HAUS®-steen bij ervaren team ca. 1 uur / m²

 

De hoge arbeidsprestatie bij het VARIANT-HAUS®-systeem is o.a. ook te danken aan de geringe lichamelijke inspanning: Voor 100 m² van de in de tabel genoemde muurconstructies moeten de volgende gewichten gewoonlijk met de hand bewogen worden:

· kalkzandsteen 28.000 kg

· poreuze baksteen 25.000 kg

· gasbeton 19.000 kg

· 45-er VARIANT-HAUS®-steen 830 kg

· 35-er VARIANT-HAUS®-steen 550 kg

Belangrijke verdere besparingen bij de verwerking, die soms tot 50 % van de kosten voor een buitenmuur kunnen zijn, ontstaan door wegvallende extra werkzaamheden