Op deze pagina worden veelvoorkomende vragen behandeld. Mocht uw vraag er niet tussenstaan, dan kunt u de vraag met het contactformulier aan ons stellen.

 

De meest voorkomende vragen:

· Hoe houdbaar is een VARIANT-HAUS®?

· Kan men ook bij vorst bouwen?

· Is Neopor® ongezond?

· Branden de NEOPOR bekistingstenen gauw?

· Kan ik leidingen in de wand verwerken?

· Hoe leg ik elektrische leidingen of waterleidingen in de binnenmuren?

· Wat zijn de afwerkingmogelijkheden voor binnenmuur?

· Wat zijn de afwerkingmogelijkheden voor buitenmuur?

· Wat zijn de bevestigingsmogelijkheden?

· Kan ik kelders bouwen met bekistingstenen?

· Wat betekent de U-waarde?

· Hoe duurzaam is de productie van de bekistingstenen?

· Zijn de bekistingstenen gecertificeerd?

Hoe houdbaar is een VARIANT-HAUS®?

 

VARIANT-HUIZEN zijn massieve huizen en even stabiel als gewone stenen huizen. Het oudste gebouw met een isolatie van hardschuim is ongeveer 50 jaar oud en vertoont niet de minste tekenen van veroudering. De betonkern wordt bovendien door de isolatie veilig beschermd tegen weersinvloeden.

 

 

Kan men ook bij vorst bouwen?

 

Het materiaal is geschikt voor de winterbouw. Als er nachtvorst dreigt, hoeft de gevulde muur alleen maar afgedekt te worden. De goede isolatie van de stenen en de eigen warmte van het beton voorkomen dat de vorst de betonkern bereikt.

 

 

Is Neopor® ongezond?

 

Is polystyreen hardschuim giftig? Nee, want dit materiaal behoort tot de zuiverste bouwstoffen met de hoogste eisen, vooral wat de levensmiddelenvriendelijkheid betreft: Zelfs gevoelige levensmiddelen zoals verse vis mogen in polystyreen hardschuim verpakt worden.

 

 

Branden de NEOPOR bekistingstenen gauw?

 

Neopor® dat door de firma VARIANT-HAUS® verwerkt wordt, is van zwaar ontvlambaar hardschuim. Het materiaal alleen is niet brandbaar. Bovendien beschermt de binnen- en buitenpleistering Neopor® tegen eventuele vlammen.

 

 

Kan ik leidingen in de wand verwerken?

 

Loodrechte afvoerpijpen (hemelwater, ventilatiekanaal, beluchtingpijp) kunnen in de betonkamers van de bekistingstenen meegeplaatst worden voor zover de draagconstructie dit toelaat. Er moet op een zorgvuldige verdichting van het beton gelet worden. De pijpen zijn door het omhulsel van hardschuim warmtegeïsoleerd en door de massa van het beton zeer goed geluidsgeïsoleerd. In verband met de revisie verdient een aparte installatiekoker echter altijd de voorkeur.

 

 

Hoe leg ik elektrische leidingen of waterleidingen in de binnenmuren?

 

Elektrische leidingen en waterleidingen kunnen in alle Neopor®-muren gelegd worden. De binnenwand van alle Neopor® bekistingstenen is 5 cm dik en kan alle leidingen en contactdozen opnemen. Neopor® kan met gewoon gereedschap, een gleuvenfrees, een slijptol of door middel van een gloeidraadsnijder gericht verwijderd worden. Nadat de leidingen erin gelegd zijn, kan de stucadoor de gleuven pleisteren of ze worden daarna met gipsplaten bekleed. Als alle leidingen gelegd zijn, moeten ze met kleine gipsklemmen gefixeerd worden, zodat de leidingen en contactdozen stevig in de muur zitten.

 

 

 

 

 

Wat zijn de afwerkingmogelijkheden voor een binnenmuur?

 

De NEOPOR bekistingstenen kunnen zonder voorlijmen worden voorzien van een stuclaag. Door de structuur van de elementen blijft de kalkmortel zonder probleem aan de wand kleven. De verwerking is verder gelijk aan de afwerking van stenen wanden. Een alternatief voor de zelfbouwer is het afwerken van de wanden met stucplaten (1,20x2,60m, 12,5mm dik) in combinatie met oplosmiddelvrije tegellijm. De tegellijm moet met een lijmkam van 4mm aangebracht worden, waarna de gipsplaat aangebracht  en voorzichtig wordt aangeklopt. De naden met gaas en gipsplaatvuller dichtzetten. Het resultaat is een prachtig strakke en stevige wand.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de afwerkingmogelijkheden voor een buitenmuur?

 

Om de bekistingstenen tegen weersinvloeden (met name UV-licht) te beschermen is het van belang dat snel na het opleveren van de bouw, de buitengevel wordt bekleedt. Hiervoor zijn verschillende materialen beschikbaar; (kunststof) steenstrips, (kunststof) gevelplaten, betimmering met o.a. rabbatdelen, stucwerk. Voor het stucwerk geldt dat de juiste materialen moeten worden toegepast (op synthetische basis).

 

 

 

 

 

Wat zijn de bevestigingsmogelijkheden?

 

Lichte objecten – tot 8kg: Met X-haken bevestigt men gewoonlijk schilderijen aan VARIANT-HAUS®-muren. Bij X-haken wordt de spijker geleid, zodat hij dus niet kan ombuigen in het pleisterwerk. Als er een gewicht tot 4 kg aan gehangen moet worden, is de X-haak met een spijker voldoende. Bij een gewicht tot 6 kg wordt de X-haak met twee spijkers en bij een gewicht tot 8 kg met drie spijkers aanbevolen.

 

 

 

Normale objecten – tot 15kg: Grotere schilderijen, lichtere wandrekken en kleine muurkastjes worden met raampluggen die in de handel verkrijgbar zijn (bijv. Fischer S-R, Upat UR, Tox nr. 47001 enz.), in de betonkern verankerd. Een plug 8 x 120 kan op trek belast worden met 0,5 kN (50 kp), 10 x 135 mit 0,8 kN (80 kp) en 14 x 135 met 1,2 kN (120 kp). Wegens de kans op ombuigen in 5 cm dik Neopor® mogen de pluggen slechts met 30 % gewicht belast worden.

 

 

 

Zware objecten – tot 60 kg: Bij hangkasten, trapleuningen enz. ligt het voor de hand om de hardschuimbinnenisolatie in het bevestigingsgedeelte uit te sparen en een kanthout met de afmetingen 4 x 6 cm aan te pluggen. Aan dit kanthout is dan elke andere bevestiging mogelijk. Voordeel: geen verbogen schroeven. Als er overheen gestuct wordt, moet er in het bereik van het kanthout gaas  ingelegd worden.

 

 

Zware bevestigingen in het binnengedeelte, zoals wastafels, closetpotten, zware muurkasten enz. tot het belastingsvermogen van de muur worden bevestigd met pluggen die geschikt zijn voor zware lasten. Wordt de plug niet op trek, maar op scheve of dwarstrek belast, wordt het Neopor® ook om de plug heen uitgespaard en met montagecement opgevuld. Zo wordt ook hier verhinderd dat de schroef ombuigt.

 

 

Bevestiging van zware lasten buiten: Buiten wordt bij zware lasten (markiezen, balkonstanderwerk enz.) met plakhout gewerkt. In het bevestigingsgedeelte wordt de buitenisolatie uitgespaard en een plakhoutstuk aangeplugd. Deze schroeven worden er dieper ingezet en de ontstane holte wordt uitgeschuimd. Nadat er met weefselwapening gepleisterd is, kan de bevestiging aan het plakhout uitgevoerd worden. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van chemische ankers en draadeinden in combinatie met uitvullingtechnieken zoals hierboven beschreven.

 

 

Warmtebrugvrije bevestiging in binnen- en buitenschil:  De TOX-plug is zowel voor binnen als voor warmtebrugvrije bevestiging buiten ontwikkeld. De plug lijkt wel wat op een kurkentrekker van hoogwaardige kunststof, die in de hardschuimmuur ingedraaid wordt. Bij het indraaien wordt het hardschuim door zijn conische vorm verdicht en de TOX-plug zit daardoor dan goed vast. Uittrekwaarde bij de 50 mm lange plug = 173 N (17 kp), bij de 85 mm lange plug 230 N (23 kp) en bij de 120 mm lange plug 970 N (97 kp). Bij de 50 mm plug horen houtschroeven met 4 – 4,5 mm diameter, bij de 85mm plug  en 120mm plug hout- of tapschroeven met 8 mm diameter.

 

 

Vergelijking van bevestigingen in verschillende muurbouwstoffen: Ook hier heeft het VARIANT-HAUS® voordelen te bieden: Terwijl uittrekvastheden bij traditionele, warmte-isolerende metselstenen bij 5 kN (500 kp) eindigen, heeft de betonkern van VARIANT-HAUS® een uittrekvastheid tot 100 kN (10.000 kp).

 

 

 

 

Kan ik kelders bouwen met bekistingstenen?       

 

Hoewel het heel aantrekkelijk lijkt en praktisch mogelijk is om met de bekistingstenen een kelder te bouwen, wordt dit ten sterkste afgeraden. Kelderbouw in een land als Nederland waar sprake is van een hoge grondwaterstand, is de kans op lekkages aanzienlijk. Beter is om gespecialiseerde bedrijven in te schakelen voor het aanleggen van kelders. Boven de kelder kan verder gebouwd worden met de Variant bekistingstenen.

 

 

 

Wat betekent de U-waarde?

 

De U-waarde is de beslissende eenheid voor de warmtedoorgang, de warmtedoorgangscoëfficiënt. De U-waarde duidt aan, hoeveel warmte-energie door een bouwelement doorgelaten wordt als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C bedraagt. Hoe lager de U-waarde, des te beter de warmte-isolatie en dus de energiebesparing. Bij de gegevens voor de U-waarde wordt onderscheiden tussen de door de bouwinspectie toegestane "rekenwaarde" en een "laboratoriumwaarde" volgens de specificatie door de fabrikant. De rekenwaarde berust op gegevens volgens DIN en/of is door de hoogste toezichthoudende bouwautoriteit bevestigd. Alleen deze rekenwaarde mag toegepast en aan de berekeningen ten grondslag gelegd worden. De eenheid van de U-waarde is watt per vierkante meter en kelvin: [W/m²K]

 

 

 

Hoe duurzaam is de productie van de bekistingstenen?

 

 

Om twee vierkante meter Neopor®-platen met een dikte van tien centimeter te produceren, heeft men tien liter aardolie nodig. Dezelfde isolatielaag bespaart in een tijdsbestek van 50 jaar circa 1.200m3 aardgas.

 

Zijn de bekistingstenen gecertificeerd?

 

Varianthaus heeft voor de bekistingstenen een ETA certificaat met nummer ETA-11/0142. Het testrapport is op aanvraag beschikbaar.