Op deze pagina kunt u kennismaken met het uitgebreide programma van de Varianthaus bekistingstenen en het basismateriaal waaruit de stenen zijn gemaakt: NEOPOR.

Op deze pagina vindt u informatie over:

· 25cm bekistingstenen

· 35cm bekistingstenen

· 45cm bekistingstenen

· Zelfdragende vloerdekelementen

· NEOPOR: isoleren met lucht en grafiet

 

25cm bekistingstenen

bekistingelement (125x25x25)                        latei element (125x25x25)                              vloerelement (125x25x25)                            ophoog element (125x25x5) (lxbxh)

 

Met de bekistingstenen van de 25cm serie kunnen dragende- en brandwerende binnenmuren voor een woning of buitengevels van garages worden gerealiseerd. De U-waarde bedraagt 0.33

Belangrijkste voordelen

· Eenvoudig te monteren en dus geschik voor iedere zelfbouwer;

· Relatief hoge isolatiewaarde;

· Te combineren met elementen uit de 35- en 45cm serie.

 

 

 

35cm bekistingstenen


bekistingelement (125x35x25)                         vloerelement (125x35x25)                             latei element (125x35x25)                               eindstuk (15x5x25) (lxbxh)

 

Met de bekistingstenen van de 35cm serie kunnen dragende- en brandwerende binnenmuren of buitengevels voor een laagenergiewoning of garages worden gerealiseerd. De U-waarde bedraagt 0.15.

Belangrijkste voordelen

· Eenvoudig te monteren en dus geschik voor iedere zelfbouwer;

· Hoge isolatiewaarde: geschikt voor de buitenschil van woningen die moeten voldoen aan nieuwe eisen van het bouwbesluit 2012 (thermisch en akoestisch);

· Te combineren met elementen uit de 25- en 45cm serie.

·  

 

45cm bekistingstenen


bekistingelement (120x45x35)                         vloerelement (120x45x35)

 

Met de bekistingstenen van de 45cm serie kunnen passiefhuis woningen worden gerealiseerd. De U-waarde bedraagt 0.08. Deze elementen zijn vanaf mei 2012 leverbaar.

Belangrijkste voordelen

· Eenvoudig te monteren en dus geschik voor iedere zelfbouwer;

· Zeer hoge isolatiewaarde: geschikt voor de passiefhuizen en woningen die moeten voldoen aan nieuwe eisen van het bouwbesluit 2012 (thermisch en akoestisch);

· Te combineren met elementen uit de 25- en 35cm serie.

· Gecertificeerd voor passiefhuis woningen

 

 

Zelfdragende vloerdekelementen

 

Voor het snel en goedkoop storten van verdiepingsvloeren met een minimale dikte.

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van goedkoop, ergonomisch en flexibel bouwen zijn de vloerelementen. De EPS elementen worden in de fabriek om maat gefabriceerd. De elementen vormen de basis voor een geluidsarme verdiepingsvloer met een minimale dikte.

 

Belangrijkste voordelen

· Eenvoudig te monteren en dus geschik voor iedere zelfbouwer;

· Zeer hoge isolatiewaarde: geschikt voor de passiefhuizen en woningen die moeten voldoen aan nieuwe eisen van het bouwbesluit 2012 (thermisch en akoestisch);

· Te combineren met alle Varianthaus elementen;

· Vloerelementen zijn zelfdragend voor het storten: geen stempels voor ondersteuning;

· Goedkoop: dezelfde constructiesterkte met 60% minder beton en goedkoper dan breedplaatvloeren;

· Te gebruiken in traditionele bouwwijzen, niet alleen voor Varianthaus elementen;

· Leidingen kunnen eenvoudig in de EPS laag worden uitgesneden.

 

 

 

NEOPOR: isoleren met lucht en grafiet

 

NEOPOR is het basismateriaal waaruit de Varianthaus bekistingstenen zijn geproduceerd.

In een eengezinswoning met een verwarmd woonoppervlak van 150 m² en een stookkostenverbruik van 200 kWh/(m²a) zouden per jaar ongeveer 3000m3 gas verbrand worden. Deze verbruikscijfers kunnen door energetische verbeteringen sterk gereduceerd worden. Uit onderzoek blijkt dat er door warmte-isolatie een energiebezuinigingspotentieel van ruim 50 % bestaat (Duits instituut Wohnen und Umwelt). De investeringen die voor warmte-isolatie worden gedaan, renderen vaak al in een jaar. Het positieve effect op het milieu ligt voor de hand.

 

Met Neopor® heeft BASF® een isolatiemateriaal op de markt gebracht dat in vergelijking met traditionele producten een wezenlijk hoger warmte-isolatievermogen bezit: Het nieuwe product bereikt dezelfde isolatieprestatie als de BASF®-klassieker Styropor (piepschuim, geëxpandeerd polystyreen of EPS genoemd) al bij 50 procent minder grondstofverbruik. Neopor® is gebaseerd op polystyreen en bevat microscopisch kleine grafietplaatjes. Styropor is al tientallen jaren de bekende merknaam die voor efficiënte warmte-isolatie staat. Maar ook een klassieker ontwikkelt zich verder. Na intensief onderzoek is Neopor®, de zilvergrijze broer van het witte Styropor-piepschuim uit de bus gekomen. BASF AG produceert Neopor® als expandeerbaar polystyreengranulaat. Deze parelvormige zwarte partikels worden door schuimstoffabrikanten zoals Varianthaus verwerkt tot zilvergrijze vormelementen.

 

Net als bij piepschuim berust het isolatievermogen enerzijds op het feit dat de ingesloten lucht de warmte slecht geleidt. Een andere factor die een rol speelt bij de isolatie is de warmtestraling. Warmtestraling kon tot dusver slechts door piepschuim met een hoge schijnbare dichtheid tegengehouden worden. In Neopor®-stenen zijn de celwanden dikker. Bij Neopor® reflecteren kleine grafietplaatjes de straling en maken de platen vrijwel ondoorlaatbaar voor straling. Een Neopor®-steen van VARIANT-HAUS® kan bij dezelfde dichtheid tot 20 procent dunner zijn dan een piepschuimsteen en isoleert toch even goed. Daarom is de nieuwe schuimstof met name overal interessant waar geen plaats voor een dikke isoleerlaag is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oude gebouwen waar isolatie helemaal niet ingepland was, of bij binnenisolatie van buitenmuren, omdat met het nieuwe materiaal minder woonoppervlak verloren gaat.

 

Ook ecologisch gezien biedt de toepassing van Neopor® voordelen. Uit de eco-efficiency analyse van een gevelisolatie is gebleken dat Neopor® wat kosten en milieubelastingen betreft veel voordeliger is dan alternatieve producten. Omdat er minder grondstof voor dezelfde isolatieprestatie nodig is, kunnen kosten en grondstoffen bespaard worden en wordt het milieu minder belast. Een voorbeeld: Om twee vierkante meter Neopor®-platen met een dikte van tien centimeter te produceren, heeft men tien liter aardolie nodig. Dezelfde isolatielaag bespaart in een tijdsbestek van 50 jaar circa 1.200 m3 aardgas.

 

Neopor® is beter dan traditioneel EPS

Het warmtegeleidingsvermogen is een bouwstofeigenschap: Hoe lager het warmtegeleidingsvermogen, des te beter het isolatievermogen. Het warmtegeleidingsvermogen van isolatiematerialen wordt beïnvloed door het celgas van de celstructuur (bij Neopor® en Styropor is dit lucht), het soort schuimstof en in sterke mate door de doorlatendheid voor warmtestraling. Het warmtegeleidingsvermogen van traditioneel EPS, dat ook piepschuim of geëxpandeerd polystyreen genoemd wordt, is goed. Het warmtegeleidingsvermogen van gewoon wit EPS, ook bekend onder de BASF®-merknaam Styropor, hangt wezenlijk af van de schijnbare dichtheid van het klaar geproduceerde hardschuim. De afbeelding laat zien dat wit hardschuim van EPS met de schijnbare dichtheid 15 kg/m3 een warmtegeleidingsvermogen van ca. 0,037 W/m²K bereikt. Een vermindering van de stralingsdoorlatendheid en dus een verbetering van de warmte-isolatie was tot dusver slechts te bewerkstelligen door verhoging van de schijnbare dichtheid die met hogere kosten gepaard ging

 

Vergelijking van warmte-isolatie met andere producten

De eco-efficiency analyse bekijkt producten en procédés van de economische en ecologische kant om erachter te komen wat de meest efficiënte is. Neopor® levert hier vergeleken met alternatieve producten hogere baten op tegen lagere kosten bij een geringere belasting van het milieu. Het resultaat van een dergelijke analyse op basis van een geïntegreerd warmte-isolatiesysteem is op de nevenstaande grafiek te zien.

Het enorme voordeel van Neopor® ontstaat door het tot 50 % geringere verbruik van grondstof, waardoor kosten en grondstoffen gespaard kunnen worden. Dit ontlast dan weer het milieu. Dezelfde isolatieprestatie wordt door een ca. 15 - 20 % geringere dikte van het isolatiemateriaal bereikt. Daardoor ontstaan er eco-efficiënte isolatieoplossingen voor een moderne warmte-isolatie.

 

Het sprookje van de "ademende muur"!

Niet-geïsoleerde buitenmuren van metselsteen worden vaak "ademende buitenmuren" genoemd. Men zegt dat ze kunnen helpen om vocht- en schimmelschade te voorkomen en voor een goed binnenruimteklimaat kunnen zorgen. Het gevolg is dat wie gelooft dat zijn muren ademen, meestal niet bereid is om de warmte-isolatie van de muur door buiten- of binnenisolatie te verbeteren. Zo iemand neemt dan niet alleen een hoog verbruik van verwarmingsenergie of van energie voor airconditioning op de koop toe, maar tevens milieubelastingen die niet nodig zijn. Het Duitse ministerie voor milieuzaken wijst er daarom op dat de werkelijke, bouwfysische situatie in de buitenmuur volkomen anders is. Door warmte-isolatie wordt het behaaglijker in woonruimten en de kans op bouwschades kleiner.

Voor die behaaglijkheid is de temperatuur van het binnenoppervlak van alle ruimteomsluitende bouwelementen verantwoordelijk. Hoe kouder (niet-geïsoleerde) muren, plafonds, vloeren en ruiten zijn, hoe sterker er gestookt moet worden om de binnenlucht te verwarmen om het wonen nog behaaglijker te maken. Achter goed geïsoleerde buitenelementen kan men zich ook al bij 18 tot 20 graden Celsius prettig voelen. De mensen trekken tenslotte ook 's winters "warmte-isolerende" jassen aan om zich tegen de kou te beschermen. Een koude fles uit de koelkast beslaat al binnen korte tijd met waterdamp. Bij koude muren ontstaat hetzelfde effect, ze "zweten". Het zijn juist niet-geïsoleerde muren die in hoeken en aan randen bij lage buitentemperaturen zeer sterk afkoelen.

 

Afscheiding van condenswater uit de vochtige binnenlucht aan zulke "warmtebruggen" kan het gevolg van niet-geïsoleerde muren zijn. Na isolatie van muren en plafonds ontstaat er geen schimmel- of vochtoverlast meer, omdat de binnenlucht niet meer zo sterk afkoelt.

Bij een gemiddeld gezin komt gedurende de verwarmingsperiode (7 - 9 maanden) 1500 tot 2000 kg water als waterdamp in de woning vrij (koken, baden, douchen etc.). Hiervan wordt in het ongunstigste geval bij een eengezinswoning via het gehele oppervlak van een buitenmuur met 120 vierkante meter maximaal 250 kg (niet-geïsoleerde muur) of 140 kg (geïsoleerde muur) door diffusie afgevoerd.

 

Als er in hetzelfde tijdsbestek twee ton vrijkomt, is het logisch dat een verschil van maximaal 100 kg voor het huis of driekwart liter per vierkante meter muuroppervlak voor de behaaglijkheid en luchtvochtigheid in de ruimten niet van betekenis is, temeer waterdamp steeds binnen korte tijd in grote hoeveelheden ontstaat (bij het douchen enz.), diffusie daarentegen een uiterst langzaam proces is dat maanden duurt.

Wie vertrouwt op de "ademing" van muren, zal dus in een zeer vochtig, ongezond binnenklimaat moeten wonen. Er is dus gelukkig meer baat bij de bewijsgronden van de fysica dan bij het argument van de ademende muur: Voor de behaaglijkheid, ook bij een hoge waterdampbelasting op korte termijn, zorgen meubels en binnenbekleding van alle muren en plafonds.

Conclusie: Een sterk warmtegeïsoleerde buitenmuur is dus belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Er ontstaat minder waterdamp en de nodige diffusie vindt ook plaats. Het kan niet tot bouwschade of schimmelaantasting leiden. Hoogwaardige en duurzame bouwstoffen verhogen de woonkwaliteit en waarborgen de wederverkoop van uw waardevast onroerend goed.

 

Het unieke voordeel van Neopor® ten opzichte van standaard EPS

Schuimstoffabrikanten besparen tot 50 % bij toepassing van de grondstof bij dezelfde lambdawaarde en bouwvakkers kunnen met 50 % lichtere of tot 20 % dunnere platen werken. Als er slechts beperkte ruimte voor isolatie ter beschikking staat, zoals vaak het geval is bij de sanering van oude gebouwen, dan kan de Neopor®-isolatieplaat dus tot 20 % dunner zijn – bij gelijkblijvend isolatievermogen en bij dezelfde dichtheid.

 

Beter woonklimaat ten behoeve van de gezondheid

Niet-geïsoleerde koude buitengevles stralen kou af en veroorzaken ongezonde tocht in de woonruimte. Daarnaast zijn deze slecht of niet-geïsoleerde gevels vaak vochtig, alleen al door condensatievocht dat bij temperatuurverschillen aan of in de buitenmuurconstructies ontstaat. Dit is van invloed op het welbevinden en de gezondheid van de bewoners en veroorzaakt bovendien grote bouwschades. Deze zijn herkenbaar aan donkere vlekken op behang en binnenpleister, vooral in hoeken waar versterkt warmtebruggen te vinden zijn.

 

Ook bij veel slecht geïsoleerde lichte en dakconstructies treden problemen op, bijv. in woonruimten op de zolderverdieping waar ondanks het dure gelijktijdige verwarmen en ventileren een muffe geur kan heersen. Gewoonlijk is dit te wijten aan condenswater in de constructie. Er ontstaat condenswater aan de binnenzijde als de temperatuur in het bouwelement daalt en diffunderende luchtvochtigheid in aanraking komt met koudere lagen en plaatsen. Dit condenswater kan schimmelvorming en rotting bevorderen, wat dan te merken is aan de slechte geur in de kamer.